Klottersanering - Snabbt och Enkelt

”Det verkar alltid omöjligt tills dess att det är gjort.”
 - Nelson Mandela -
Till innehåll

Huvudmeny:

Klottersanering

Tjänster

 Klottersanering är en komplicerad variant av färgborttagning och kräver djupa kunskaper om både kemikalier och fasader för att uppnå ett bra resultat. Klotterfärgerna och pennorna varierar och tenderar att bli alltmer penetrerande.
 Samtidigt behöver man hela tiden ta hänsyn till de olika underlagens beskaffenhet och hur känsliga de är för olika kemikalier.

 Klotter ska alltid saneras så snart som möjligt.
 Vi applicerar också skydd mot klotter. Klotterskydd är en enkel metod för att slippa skada fasaden vid klottersanering.
 
Vi har fordon utrustade med hetvattentvätt och vattentank för snabba och smidiga insatser. Vi använder kemikalier med minsta möjliga miljöpåverkan och sanerar alltid med fokus på att bevara fasaden.


 
Snabbt och Enkelt
info@snabbtochenkelt.nu
mobil: 0725177233
WebSite Design
ares_8989@yahoo.com
av Stefan Florin M.
mobil :  0725177233
Tillbaka till innehåll | Tillbaka till huvudmeny