Blästring - Snabbt och Enkelt

”Det verkar alltid omöjligt tills dess att det är gjort.”
 - Nelson Mandela -
Till innehåll

Huvudmeny:

Blästring

Tjänster
Metoder
Exempel 

Traditionell torrblästring

Vid traditionell torrblästring blåser man blästermedlet torrt mot det underlag som skall rengöras. Metoden är mycket effektiv och avverkar snabbt. Det är inte alla material som är lämpliga att torrblästra men i vissa fall är torrblästringen ofrånkomlig eftersom andra metoder innebär att vatten måste användas.

Bilar, lastbilar och MC
Båtar (plast, stål och aluminium)
Fasader (trä och puts)
Grunder
Balkonger
Smideskonstruktioner
Rostfritt
Aluminium
Plast och glas
Broar
Räcken 
Staket
Grindar
Element
Fälgar 
Blästring av galvaniserade ytor före målning 
Klotterborttagning
Pooler
Entreprenadmaskiner


Traditionell våtblästring

Våtblästring går till på samma sätt som torrblästring men med den skillnaden att man tillsätter vatten till blästermedlet framme vid munstycket vilket innebär att man gör blästringen mindre dammig och något mera skonsam. Metoden används ofta i stadsmiljöer där man inte kan acceptera dammet som torrblästring innebär men man fortfarande vill avverka snabbt. (Våtblästring med ren sand betraktas inte som miljöfarligt.)Klotterborttagning
Husgrunder
Ffasader av trä och puts
Balkonger och pooler
Båtar i plast, stål och aluminium
Betong för motgjutningar
En typ av rengörningsmetod som lämpar sig bra för hårda ytor där man vill ta bort färg, bruksspill, smuts


Microblästring

Microblästring är användningen av luft och mikropartiklar som sand, soda eller bikarbonat - bakpulver - för att skapa strukturer i mycket liten skala. Det används vid rengöring i känsliga miljöer.


Restaurering
Sten
Tegel Kalkutfällning
Slottskokgsvallen Betong
Klotterborttagning
Husgrunder
Fasader av trä och puts
Båtar i plast, aluminium
Den kan också användas för att rugga, slät, form eller rena olika ytor. Det är ett populärt sätt att dekorera många material såsom glas, sten, metall och hårdplast. Den kan också användas för att ta bort färg och rost från utemöbler, Jordbruksmaskiner och fordon.


Förklaring till olika blästringsgrader på stål.

Sa 1. Lätt blästring Betraktad utan förstoring skall stålytan vara fri från synlig förorening av olja, fett, smuts och från löst sittande valshud, rost, lager av målningsfärg och andra föroreningar.

Sa 2. Noggrann blästring Betraktad utan förstoring skall stålytan vara fri från synlig förorening av olja, fett, smuts och från löst sittande valshud, rost, lager av målningsfärg och andra föroreningar. Alla resterande föroreningar skall sitta ordentligt fast.

Sa 2 ½. Mycket noggrann blästring Betraktad utan föstoring skall stålytan vara fri från synlig förorening av olja, fett, smuts och från valshud, rost, lager av målningsfärg och andra föroreningar. Kvarvarande spår av föroreningar får synas endast som svag missfärgning i form av prickar eller ränder.

Sa 3. Blästring till ren metall Betraktad utan förstoring skall stålytan vara fri från synlig förorening av olja, fett, smuts och från valshud, rost, lager av målningsfärg och andra föroreningar. Stålytan skall ha en enhetlig metallfärg.


 
Snabbt och Enkelt
info@snabbtochenkelt.nu
mobil: 0725177233
WebSite Design
ares_8989@yahoo.com
av Stefan Florin M.
mobil :  0725177233
Tillbaka till innehåll | Tillbaka till huvudmeny