Högtryckstvätt - Snabbt och Enkelt

”Det verkar alltid omöjligt tills dess att det är gjort.”
 - Nelson Mandela -
Till innehåll

Huvudmeny:

Högtryckstvätt

Tjänster
   
    Fasadtvätt och rengöring
  
Vi har flera olika sätt att tvätta fasader med. Kallt eller varmt vatten, hög eller lågtryck, biokemisk teknik eller ultrarent vatten. Vi tvättar från marken eller med skylift. Snabbt och Enkelt  har specialutrustning för mobila fasadarbeten och rengöring.Vi utför bland annat:
  • alg- och mossborttagning
  • tegel- och stentvätt
  • borttagning av fasadväxter
  • klottersanering
  • färgborttagning
  • industrirengöring
 

 
 En noggrann behovsanalys är avgörande för att slutresultatet ska bli lyckat där metoden alltid anpassas individuellt till objektet. Snabbt och Enkelt i den allt tuffare stadsmiljön har angripit alla typer av fasader och socklar oavsett material. 


 
Snabbt och Enkelt
info@snabbtochenkelt.nu
mobil: 0725177233
WebSite Design
ares_8989@yahoo.com
av Stefan Florin M.
mobil :  0725177233
Tillbaka till innehåll | Tillbaka till huvudmeny